© Asker Psykoterapi 
Gestaltterapeut Kaia Sonerud

412 31 383  / kaia@sonerud.com 

Medlem
Norsk Gestaltterapeut Forening

®

Facebook.png

Trekanten Senter, Knud Askersvei 2, 1384 Asker

4. etg. Inngang fra takparkering ved bokstaven B. hos Askerterapeutene / Yogafellesskapet

Norsk_Gestaltterapeut_Forening_logo.png

Ta kontakt med Kaia Sonerud for en uforpliktende samtale.
Dag og ettermiddagstimer

Kontaktinfo: 412 31 383 / kaia@sonerud.com

COACHING FOR BEDRIFTER

Gestaltorientert coaching
En Coach er en trener, motivator, rådgiver og veileder med hovedfokus på dine ressurser.
Gestaltorientert coaching er karriereveiledning med fokus på relasjoner mellom mennesker.

Bedrifter
I gestalt-orientert coaching har vi fokus på relasjoner og samspill i bedriften. Coaching skjer i gruppe eller en-til-en og kan brukes på alle nivåer i bedriften.

Coaching/veiledning i bedrifter
Sammen med en gestalt-coach kan bedriften bl.a:

  • Bli mer bevisst på og få økt kunnskap på samspillet og relasjonene i bedriften.

  • Bli mer bevisst på hvilke samspillsmønstre som skaper vanskelige situasjoner.

  • Uforske negative mønstre, endringspotensiale og hvordan dette kan oppnås.

  • Bli mer bevisst på hvilke samspillsmønstre som faktisk skaper positive arbeidsforhold.

  • Utforske hva som kan videreutvikle de positive forholdene og videre føre til økt ytelse i bedriften.


Asker psykoterapi har i 2008 innledet et samarbeid med NIMI Asker & Bærum.  
Asker psykoterapi og NIMI ønsker med dette å gi et helhetlig tilbud til bedrifter, som inkluderer både treningsopplegg og mulighet for coaching.

Aktuell problematikk for bedrifter kan være:

  • Forebygge og redusere sykefravær.

  • Motivasjon - teambygging.

  • Konflikt - samarbeid.

  • Rusproblematikk i arbeidslivet.

  • Fysisk og psykisk utmattethet